Potęgi sportowe

5 Views Comment Off

Układ sił, w zasadzie we wszystkich dyscyplinach sportowych, diametralnie się zmienił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeszcze pięćdziesiąt, a nawet czterdzieści lat temu, prym wiodły takie państwa jak ZSRR, RFN, czy też NRD. Dziś państwa te w ogóle już nie istnieją. Rozpad ZSRR to byłą trudna sytuacja dla sportu we wszystkich państwach, które należały do tego tworu. Sport nie był w nich zorganizowany jak do tej pory. Musiały powstać związki sportowe w każdym z nich, które to zaczęły regulować sport. Tak więc wszystko zaczęto jakby budować od początku. Podobnie sytuacja wyglądała na przykład jeśli chodzi o Jugosławię. Tutaj także mieliśmy do czynienia z powstaniem kilku państw, które to wyłoniły się z jednego. Jugosławia była potęgą sportową, a państwa które z niej powstały, jak na razie nie dorównały jej w żaden sposób. Wynika to z tego, że zawodnicy, którzy niegdyś tworzyli tę samą reprezentację, zaczęli grać dla różnych drużyn. Wiadomo, że im więcej ludzi w państwie, tym łatwiej znaleźć jakieś talenty.

About the author

Related Articles

Archiwa